Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

Tahıl vagonu: İng. Hopper wagon. Dökme ve granül yüklerin taşınmasında kullanılan, üstten yüklenen, alttan boşaltılan vagonlar.

Takayyüdat: İng. Speed limit. Geçici hız sınırlaması. Genelde bakım/yenileme vb çalışmalar boyunca veya hemen sonrasında trenlerin o hat kesimini belirlenen düşük hızlarla geçmesi.

Tampon: İng. Buffer. İki demiryolu aracının birbirine çarptığında hasar görmesini engelleyen, vagonların birbirini itebilmesini de sağlayan yaylı mekanizma.

Tampon
Tampon

Tank konteyner: İng. Tank container. Sıvı taşımak üzere üretilmiş tankın, 20 ayak ISO standartlarında bir çerçeve içine sabitlenmiş halidir. Bu sayede farklı büyüklük ve yapıdaki tankın, diğer konteynerler gibi taşınması sağlanır. Avrupa’dan Türkiye’ye yapılan kimyasal taşımalarının çok büyük bir kısmı bunlarla yapılmaktadır.

Tank konteyner
Tank konteyner

TCDD cer dairesi: İng. TCDD traction department. TCDD’nin serbestleşme öncesi organizasyonunda lokomotif, tren dizileri ve vagoların işletilmesi ve bakım/onarımından sorumlu departman.

TCDD yük dairesi: İng. TCDD freight department. TCDD’nin serbestleşme öncesi organizasyonunda yük taşımacılığından sorumlu departman.

TCDDT – TCDD Taşımacılık AŞ: İng. TCDDT – TCDD Tasimacilik AS. Serbestleşme ile altyapı kuruluşu olarak kalan TCDD’nin içinden ayrılarak demiryolu operatörü olarak hizmet vermeye başlayan TCDD iştiraki.

Tek hat: İng. Single track. Tek hattan oluşan demiryolu

TEN: İng. TEN – Trans European Network. Demiryolu araçlarının, COTIF’in yeni düzenlemelerine uygun olarak uluslararası trafikte kullanılabileceğini gösteren, RIV yerine kullanılmaya başlanan işaret.

TMİ : Tren trafiğinin merkezden telefonla idare edildiği sistem.

Trafik cetveli: Trenlerin ilk çıkış istasyonu ile son varış istasyonuna kadar olan varış, duruş, kalkış, buluşma, öne geçme işlemleri ile yolda meydana gelen her türlü aksaklık ve düzensizliklerin kaydedildiği form.

Travers: İng. Sleeper. Demiryoluna rayların üzerine monte edildiği, iki paralel rayın aynı hizada belirlenen şekilde durmasını sağlayan ahşap, beton veya demir parçalardan her biri.

Travers
Travers

Tren çizgisi : İng. Train path. Bir trenin, iki yer arasında, belirli bir zaman diliminde işlemesi için gerekli demiryolu altyapı kapasitesi.

Tren operatörü: İng. Train operating company (TOC). Demiryolunda yolcu veya yük taşıması yapan işletmeler.

Tren teşkili: İng. Marshalling. Vagonların emniyet gereksinimlerini ve ticari ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir dizi haline getirilmesi. Vagonların dizi içindeki yeri, ağır ve hafif olması, yolcu veya yük taşıması, tehlikeli madde taşıması, koşum takımı gücü gibi konular dikkate alınarak belirlenir.

TSİ : İng. CTC – Centralized Traffic Control. Tren trafiğinin elektrikli sinyallerle merkezden idare edildiği sistem.

TSI – karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesi : İng. TSI – Technical Specifications for Interoperability. Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından hazırlanan ve Avrupa’daki hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu ağlarında işletmeciliği ve karşılıklı işletilebilirliği temin eden asgari teknik şartlar.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11