Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

UTO: İng. unattended train operation. Metrolarda en üst seviye otomasyon düzeyi. Sürücüsüz sistemde metroda içinde bir görevli de bulunmuyor. GoA4 olarak da adlandırılıyor.

UTP – tek tip talimatlar : İng. UTP – Uniform Technical Prescriptions. COTIF Teknik Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş tek tip teknik talimatlar.

Vagonet : İng. Railroad car. Yalnız malzeme taşımaya yarayan, el ile itilerek yürütülen, insan gücü ile demiryolu dışına çıkarılabilen, iki dingilli yol aracı.

Vidalı koşum takımı : İng. Screw coupling. Vagonların birbirine bağlanması sağlayan koşum takımı türlerinden biri ve en yaygını. Türkiye’de hızlı tren setleri ve tren dizileri dışındaki hemen tüm lokomotif ve vagonlarda vidalı koşum takımı kullanılmaktadır.

Vidalı koşum takımı
Vidalı koşum takımı

Yapı gabarisi: İng. Construction gauge. Demiryolu yapılarının (köprü, tünel vb) inşaatında bırakılması gereken minimum genişlik ve yüksekliği belirten diyagram. Vagona yüklenen açık yüklerin, özel önlem alınsa bile, kesinlikle yapı gabarisinin sınırlarını taşmaması gerekir.

Yataklı vagon: İng. Sleeper. Açıldığında yatağa dönüşebilen koltuklara sahip, genelde iki üst üste yatağın bulunduğu kompartımanlardan oluşan vagon.

Yataklı vagon
Yataklı vagon

Yük gabarisi: İng. Loading gauge. Demiryolunda açık yüklerin özel bir önleme gerek kalmadan taşınabileceği maksimum genişlik ve yüksekliği belirten diyagram.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11