Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

Sabo: İng. Break shoe. Demiryolu araçlarında frenleme için tekere baskı yapan demir veya kompozit parça.

Sabo
Sabo

Sahibine ait vagon: İng. P-wagon, private wagon. Demiryolu idarelerinin dışındaki özel vagon firmalarının envanterinde bulunan vagonlardır. Konteyner vagonlarının büyük bir kısmı, otomobil taşıma vagonlarının tamamı özel vagonlardır. Avrupa’da sadece vagon filosuna sahip ve bunları taşıma yapanlara kiralayan AAE, Transwaggon gibi firmalar bulunmaktadır. Özel vagonlara gerek taşıma ücretlerinde, gerekse beklemelerde indirimler uygulanmakta, öte yandan boş dönüşleri ve bakım masrafları vagon sahibi firma veya vagonu kiralayan firmaya ait olmaktadır. Yurtiçinde, sahibine ait vagonlarla yapılan taşımalarda, halen %45 indirim uygulanmaktadır.

Sarnıçlı vagon: İng. Tank wagon. Tank vagon olarak da adlandırılır. Sıvı yüklerin taşınmasında kullanılmaktadır. TCDD envanterindeki 500

vagonun kapasiteleri 50-70 m3 arasında, taşıma kapasiteleri 52-57 ton (C sınıfı) arasında değişmektedir. Isıtma tertibatlı vagonlar da bulunmaktadır. Yurtdışında kimyevi madde, akaryakıt, LPG vb tehlikeli madde taşımacılığında yoğun olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de özel sektörün elinde uluslararası standartta olan ve akaryakıt taşımacılığında kullanılan çok sayıda sarnıçlı vagon da bulunmaktadır.

Sarnıçlı vagon
Sarnıçlı vagon

Sayding: İng. Siding. TSİ sisteminin uygulandığı bölgelerde trafiğin akıcılığını ve hat kabiliyetini artırmak amacı ile istasyonlar arasında buluşma ve öne geçmelerin yapıldığı yardımcı hatlar

SCO: İng. supervision and control train operation. Metrolarda en düşük otomasyon düzeyi. Sürücülü sistemde otomasyon, sadece trenin belirlenen hızın üstüne çıkmasını engelliyor. GoA1 olarak da adlandırılıyor.

Sejür: İng. Wagon standstill fee (for foreign wagons). RIV ücreti ödenen yabancı devlet vagonlarına uygulanan bekleme ücretidir. Sejür ücreti vagonun terminale geldiği ilk gün başlar. Eğer resmi tatil günlerine denk gelirse sonraki ilk günden başlar. Ve vagon boşaltılıp TCDD’ye teslim edildiği güne kadar (o gün dahil) uygulanır. 2 akslılar için 25 €/gün, 4 akslılar için 35 €/gün’dür. 4. günden itibaren %50 zamlı olarak uygulanır.

Sg: 4 akslı açık platform vagon. 18.5 metre yükleme boyu, 52-57 ton yükleme kapasitesi bulunmaktadır. Özellikle boru ve konteyner taşımalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. TCDD envanterinde 2000’e yakın sg vagon bulunmaktadır.

Sg
Sg

Sınırlı seyir : İng. Limited speed. Her an, meşgul yol, kırık ray, ters makas, vagon kantarı, döner köprü veya benzeri bir engelle karşılaşma olasılığının bulunduğu durumlarda her an durabilecek şekilde ve saatte en çok 25 km/s hızla sınırlandırılmış seyir

SMGS: İng. SMGS. Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri demiryolu idarelerinin yük taşımacılığına ilişkin yaptığı işbirliği anlaşması ve tek tip yük taşıma belgesi

SMPS: İng. SMPS. Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri demiryolu idarelerinin yolcu taşımacılığına ilişkin yaptığı işbirliği anlaşması ve tek tip yolcu taşıma belgesi

Soğuk lokomotif : İng. Dead traction unit. Kendi gücü ile hareket ettiril(e)meyen, faal olmayan lokomotif

Somaj: İng. Wagon standstill fee (for TCDD wagons). Tatili edevat olarak da geçer. TCDD vagonlarına uygulanan bekleme ücretidir. Bekleme ücreti, vagonların emre verilmesinden (rampada hazır hale getirilmesinden) itibaren 2 akslılar için 16 saat (çalışma saatleri esas alınır), 4 akslılar için 20 saat sonunda başlar, ve 0,74 TL/saat-dingil olarak hesaplanır (2012 tarifesi).

STO: İng. semi-automated train operation. Metrolarda ikinci seviye otomasyon düzeyi. Sürücülü olmasına rağmen trenin iki istasyon arasındaki hareketini sistem yönetiyor. GoA2 olarak da adlandırılıyor.

Swapbody: İng. Swapbody. Demiryolu ve karayolu ile taşınmak üzere tasarlanmış, ISO konteynerler gibi elleçlenemeyen, bu yüzden özel ekipmanlara ihtiyaç duyan, üst üste istiflenemeyen, ölçü standardı olmadığı için ihtiyaçlar doğrultusunda üretilebilen, bazılarında yan kenarlarda perde kullanılan, yine bazılarında araca ihtiyaç duymaksızın bekleyebilmesi için ayakları olan bir tür konteynerdir. Türkiye’de sadece Omfesa treni ile yurtdışı taşımalarda kullanılabilmektedir.

Şebeke bildirimi : İng. Network statement. Altyapı kuruluşu tarafından yayınlanan, altyapı kapasite tahsisi ve ücretlendirmeye ilişkin genel kuralları, izlenecek yöntemleri ve tahsis için gerekli diğer bilgileri ayrıntılı olarak gösteren bildirim.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11