25 Ha tipi vagonumuzu uzun dönemli kiralamak istiyoruz.

İrtibat tarihi : 8/2016
Id : 19

Karşılandı

Avrupalı demiryolu operatörü