672 - Burdur Terminali - Deniz

Demiryolu karayolu ile rekabet edebilecek mi?

Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz AB projeleri kapsamında yürütülen projelerde yapılan maliyet analizlerinde 4 farklı senaryo hazırlanarak hangi aşamada demiryolu fiyat – performansının oranının karayolundan daha avantajlı olduğu üzerinde durulmuştur.

Altyapıya erişmek ve kapasitenin doğru kullanımı

Avrupa Birliği; 175 yıllık demiryolu geçmişi, Dünya genelinde ise en yüksek lojistik performansıyla yürüttüğü uygulamalar ve “know-how”’ı ile her zaman takip edilen bir sisteme sahip olmuştur.