741 - Safetey management - ERC

2004/49/EC direktifine göre “emniyet yönetim sistemi”

Demiryollarında risklerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilmesi için yeni emniyet stratejilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.