679 - Bigdata - Camelia Boban

Demiryolu varlıkları: Büyük veri mantıksal analizi için potansiyel bir alan

Günümüzde bilgi teknolojileri devrimine iki kavram, Büyük Veri ve mantıksal analiz  öncülük etmektedir. Yolcu taşımacılığı sektörü faydalanma ve uygulamada başı çekmektedir.

Satınalmada yeni dönem: Sanayi işbirliği programı

Tutarı 10 milyon USD’nin üstünde olan offset anlaşmaları için artık “Sanayi İşbirliği Programı” deyimi kullanılıyor.