813 - Risk yönetimi - ERC

402/2013/EU´ya (CSM-RA) göre “risk yönetimi”

Risk temelli yaklaşımda, demiryolu işletmecileri veya altyapı yöneticileri faaliyetleri ile ilgili olan riskleri proaktif olarak belirleyerek, bu riskleri elimine etmek için önlemler geliştirir ve bu sayede işletmenin emniyeti sağlanmaya çalışılır.

741 - Safetey management - ERC

2004/49/EC direktifine göre “emniyet yönetim sistemi”

Demiryollarında risklerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilmesi için yeni emniyet stratejilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayınlandı.