741 - Safetey management - ERC

2004/49/EC direktifine göre “emniyet yönetim sistemi”

Demiryollarında risklerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilmesi için yeni emniyet stratejilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayınlandı.