389 - TCDD loco - OnurYayın ve Dökümanlar

Demiryolu araçlarının tescili


Ulusal demiryolu ağında işletilecek demiryolu araçlarının tescili ve sicil işlemlerine ilişkin bir yönetmelik yayınlandı.

Yönetmeliğin son hali 18.7.2017 tarihinde yayınlanmıştır. Son hali için tıklayınız.

İşte yönetmelikten dikkat çeken başlıklar:

Tescil artık zorunlu

Türkiye’de üretilmiş veya yürürlükteki mevzuata göre ithal edilmiş demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tescilinin yapılması zorunludur.

3 aya kadar yabancı araç kullanmak serbest

Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen RIV, RIC veya RID şartlarına haiz yolcu ve yük vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak, yük vagonlarında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

Uluslararası taşımalarda tescil şartı yok

Yabancı ülkelere ait uluslararası trafikte kullanılan TEN, RIV, RIC veya RID işaretli yük ve yolcu vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak, yük vagonlarında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

TSI zorunlu

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye’de üretilecek veya yurtdışından ithal edilecek demiryolu araçlarının tescil edilebilmesi için bu araçların AK tarafından yayınlanan TSI teknik ve idari şartları ile birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen şartları da karşılaması zorunludur.

Sertifika onaylanmış kuruluşlardan

Demiryolu araçlarının UTP/TSI teknik şartlarına uygunluğunun sertifikalanması onaylanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının ulusal yeterliliklere uygunluğunun sertifikalanması atanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığının sertifikalanması bağımsız emniyet kuruluşları tarafından yapılır.

İkinci el ithalatı izinle

İkinci el demiryolu araçlarının ithal edilebilmesi için 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre Ekonomi Bakanlığından ithalat izin belgesi alınması gerekir.

20 günde tescil

Tescil için yapılan başvuru tüm belgelerin tam ve eksiksiz olması durumunda 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

Tescilsiz her araca ceza

Tescil yenilenmesini gerektirdiği halde bu Yönetmelikte belirtilen süre ve kurallara uyulmadığının tespiti halinde; demiryolu aracını kullanan demiryolu tren işletmecisine her araç için ayrı ayrı 26/9/2011 tarihli, 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 25.000 (yirmibeşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

Eski yönetmelik geçersiz

1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Eski vagonlara kolay tescil

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’de işletmede olan RIV, RID ve TEN işaretiyle damgalanmış ve ticari amaçla kullanılan yük vagonlarının; bakımlarının, onarımlarının veya dönemsel teknik muayenelerinin bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılmış olması ve buna ilişkin bilgi ve/veya belgeleri eksiksiz olarak Bakanlığa sunulması halinde söz konusu yük vagonlarının başka bir işleme gerek olmadan tescil işlemi yapılır.

Üretimi başlamış araçlara TSI muafiyeti

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurtiçinde üretimine başlanmış demiryolu araçlarının tescil işlemi için bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki kurallar uygulanır.

Üretilmesine başlanılmış olduğunu belgeleyen üretici firma tarafından onaylı bilgi, belge, fotoğraf ve denetim raporlarının Bakanlığa verilmesi zorunludur.

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI teknik ve idari şartları aranmaz.

Vagon ithalatına kısıtlama

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonlarının 1/1/2020 tarihine kadar tescil işlemi yapılmaz.

Yönetmelik, 16 Temmuz 2015’te yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete linki

Kapak fotoğrafı: Onur Uysal ©

Sizce?

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s