Dökümanlar

TCDD İstatistikleri

TCDD istatistikleri 2012-2016

TCDD istatistikleri 2007-2011

Diğer TCDD Raporları

2016 yılı sektör raporu

2016 yılı faaliyet raporu

Haritalar

Türkiye demiryolu haritası (yüksek çözünürlüklü)

Türkiye demiryolları elektrifikasyon haritası (2017)

Türkiye demiryolları dingil basıncı haritası (2016)

Türkiye demiryolları en dik eğimler (2016)

Türkiye demiryollarının en yoğun hatları (2015)

Türkiye demiryollarında yük trafiğinin en yoğun olduğu hat kesimleri (2016)

Yetkilendirme

Demiryolu işletmeciliği yetkilendirme yönetmeliği (28.04.2017)

Demiryolu tren işletmecileri yetkilendirme belgesi için başvuru kılavuzu

Diğer demiryolu işletmecileri için yetkilendirme belgesi başvuru kılavuzu

Demiryolu Araçları

Demiryolu araçları tescil ve sicil yönetmeliği (18.07.2017)

Demiryolu araçları ve ana aksamları tip onay yönetmeliği (28.10.2016)

Demiryolu araçları tescil ve sicil başvuru kılavuzu

Bakımdan sorumlu kuruluşların (ECM) sertifikasyonu ve denetimi için kurallar

Emniyet Yönetim Sistemi

Demiryolu emniyet yönetmeliği (28.04.2017)

Demiryolu emniyet kritik görevler yönetmeliği

Emniyet belgeleri için başvuru kılavuzu v.03

EYS uygunluk değerlendirmesi kılavuzu

EYS izleme kılavuzu

EYS denetleme kılavuzu

Ortak emniyet göstergeleri kılavuzu

Risk değerlendirmesi kılavuzu

Diğer Yönetmelikler

Demiryolu altyapı erişim ve kapasite tahsis yönetmeliği (02.05.2015)

Tren makinist yönetmeliği

Diğer Dökümanlar

Tescil, sicil, tip onay, sertifika ve yetki belgesi ücretleri (2017)

TCDD şebeke bildirimi (2017)

Ulaştırma Bakanlığı demiryolu sektör raporu (2016)

TCDD 2023 hedefleri

TCDD vagon rehberi

2017 yılı yatırım programı