Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

CBCT : İng. Communication based train control. Belirli bir hat boyunca tüm tren hareketlerini takip eden ve bu hattaki her bir tren için hareket izni ve hız limiti belirleyen sistem.

Çekici oto / poz otosu : Motor gücü ile yürütülen, insan taşımak ve gerektiğinde römork ve vagon çekmek için kullanılan, bunun için özel tertibatı olan, insan gücü ile demiryolu dışına çıkartılamayan, üzerinde “çekici oto” veya “poz otosu” yazılı vinçli ve vinçsiz iki dingilli yol aracı.

Cer kancası: İng. Draw hook. İki demiryolu aracının birbirine bağlanmasında kullanılan, araç gövdesinin önünde ve arkasında sabitlenmiş kanca.

Cer kancası
Cer kancası

Cer motoru: İng. Traction motor. Çekiş yapan demiryolu aracındaki motor

Çerçeve anlaşması : İng. Long-term contract. Demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecisi arasında, bir tahsis dönemini aşan bağlayıcı nitelikte anlaşma.

Çift hat: İng. Double track. İki hattan oluşan demiryolu

CIM: İng. CIM. Uluslararası demiryolu eşya taşıma sözleşmesi. Orjinali Fransızca’dan gelmekte (contrat de transport international ferroviaire des marchandises). Karayolunda kullanılmakta olan CMR belgesinin demiryolundaki karşılığı. Demiryolu taşımasının parçası tüm tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme, aynı zamanda bu sözleşme çerçevesinde taşımaya ilişkin hazırlanan ve yol boyu vagonla beraber taşınan uluslararası demiryolu taşıma belgesinin adı. Bkz. CIM belgesi

CIM/SGMS konşimentosu: İng. CIM/SGMS consigment note. Asya ve Avrupa arasında hareket eden yükler için ortak demiryolu taşıma belgesi

CIT20: İng. CIT20. Taşıma esnasında tespit edilen noksan veya hasarlara ilişkin düzenlenen tutanak. Bkz. CIT20 belgesi.

CIT7: İng. CIT7. Demiryolu ile eşya taşıtanın, vagon için hazırlanan CIM belgesinde yola çıktıktan sonra değişiklik yapmak istemesi durumunda hazırlaması gereken doküman. Bkz. CIT7 belgesi

Çok dingilli vagon : 8 ve daha fazla akslı vagon

COTIF: İng. COTIF – Convention Concerning International Carriage by Rail. Uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme. Orjinali Fransızca’dan gelmekte (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires). Demiryolu taşımalarına, vagonların kullanımına, işletimine ilişkin tüm kural ve sorumlulukları belirleyen uluslararası konvansiyon.

CTC: İng. Centralized traffic control. Türkiye’de TSİ (trenlerin sinyallerle idaresi) terimi de kullanılmaktadır. Tren hareketlerinin sinyaller aracılığıyla merkezden yönetildiği trafik kontrol sistemi.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11