Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

Gabari: İng. Loading gauge. Demiryolu araçlarına ve tesislerinde uyulması gereken genişlik ve yükseklik değerlerini gösteren çizimdir. Yük gabarisi, demiryolu araçlarının yükle veya boş emniyetle taşınabilmesi için uyulması gereken sınırlardır. Yapı gabirisi ise demiryolu yapılarında (köprü, tünel, rampa vb) uyulması gereken ölçülerdir. Yüklü bir demiryolu aracının yapı gabarisi dışında olması taşımasına engel teşkil eder. Yük gabarisinin dışında, yapı gabarisinin içinde olması durumunda ise, taşıma yapacak her bir operatörün ayrıca iznini gerektirir, özel tedbirler alınarak ve özel fiyat uygulanarak taşınabilir. Bkz Avrupa’da Yük Gabarisi.

Gabari
Gabari

Geniş hat: İng. Broad gauge. Ray açıklığı 1435 mm’den fazla olan hatlar. CIS ülkeleri (1524 mm) ile Güney Asya ve Güney Amerika (1676) geniş hat kullanılan bölgeler arasında.

GoA: İng. Grades of Automation. Metrolarda otomasyon düzeyini gösteren sistem. 1 en düşük otomasyonu, 4 en yüksek otomasyonu gösteriyor.

GoA1: Metrolarda en düşük otomasyon düzeyi. Sürücülü sistemde otomasyon, sadece trenin belirlenen hızın üstüne çıkmasını engelliyor. SCO (Supervision and Control Train Operation) olarak da adlandırılıyor.

GoA2: Metrolarda ikinci seviye otomasyon düzeyi. Sürücülü olmasına rağmen trenin iki istasyon arasındaki hareketini sistem yönetiyor. STO (Semi-automated Train Operation) olarak da adlandırılıyor.

GoA3: Metrolarda üçüncü seviye otomasyon düzeyi. Sürücüsüz sistemde metro aracı içinde acil durumlarda müdahale etmek için bir görevli bulunuyor. DTO (Driverless Train Operation) olarak da adlandırılıyor.

GoA4: Metrolarda en üst seviye otomasyon düzeyi. Sürücüsüz sistemde metroda içinde bir görevli de bulunmuyor. UTO (Unattended Train Operation) olarak da adlandırılıyor.

GSM-R – Global demiryolu mobil iletişim sistemi: İng. GSM-R – Global system for mobile communications – railway. Demiryolu haberleşme sistemleri ve üniteleri için uluslararası mobil iletişim standardı.

Habis: Kayar duvarlı vagon. 4 akslı. Her iki yanda 4’er adet kapısı bulunmakta. Özellikle ağır paletli yüklerin taşınmasında kullanılmakta. İki kapılı olan Avrupa vagonların aksine 4 kapılı olmasından dolayı 5 metre genişliğe kadar yükler için kullanılabileceği dikkate alınmalı. TCDD envanterinde yaklaşık 800 adet bulunmakta. Uzunluğu 19.7 metre olan vagonların taşıma kapasiteleri 50-52 ton.

Habis
Habis

Hamton: İng. Gross ton. Demiryolu aracının darası ve yük tonajının toplamı.

Hat işgal: İng. Wagon standstill fee (for private wagons). DD’nin özel vagonlara ve RIV ücreti ödenmeyen yabancı devlet vagonlarına uyguladığı bekleme ücreti tarifesidir. Yurtiçi taşımalarda muafiyet süresi 24 saattir. 24 saatte boşaltılan vagona, yeniden yükleme için 7 gün daha muafiyet verilir. Ücret 11 TL/gün’dür (2012 yılı tarifesi). Yurtdışı taşımalarda muafiyet süresi 3 gündür. Sonrasında uygulanan ücret 6-8 €/Gün’dür (2012 yılı tarifesi).

Hbillnss: Kayar duvarlı vagon. 2 akslı. Her iki yanda 2’şer adet kapısı bulunmakta. Özellikle havaleli paletli yüklerin taşınmasında kullanılmakta. Envanterinde 1000 adet olan TCDD vagonlarının uzunluğu 15 metre, taşıma kapasiteleri 23 ton (C sınıfı).

Hbillnss
Hbillnss

Hemzemin geçit: İng. Level crossing. Üzerinden araç ve/veya yaya geçişlerinin yapıldığı bariyerli veya bariyersiz demiryolu hattı bölümü.

Hüzme: İstasyonların tren teşkil, dağıtım, kabul ve sevk yollarının bulunduğu alandan bir makasla ayrılan, toplu olarak bulunan yollar

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11