Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

Ranfor: İng. Banking. Dik rampalarda ek bir lokomotifle trene destek verilmesi.

Ray devreli yol kısmı: İki makas bölgesi arasında yer alan, üzerinde tren, lokomotif, araç veya vagon bulunup bulunmadığının trafik kumanda merkezine ve istasyon kumanda masasına raylardan meydana gelmiş elektrik devresi aracılığıyla iletildiği yol bölümü.

RBC: İng. Radio block center. Avrupa tren kontrol sistemi (ETCS) seviye 2 ve 3’te, radyo dalgaları aracılığıyla trenlerin konum bilgilerini değerlendiren ve trenlere hız ve sürüş komutlarını ileten sistem.

Reach stacker: İng. Reach stacker. Konteyner elleçlemesinde kullanılan araç. Türkiye’de markalarıyla da anılır (Kalmar, Fantuzzi).

Repartisyon: İng. Repartition. Yük trenlerinin planlaması.

Revizör: İng. Wagon technician. Demiryolu araçlarının ve yüklemesinin trafiğe uygunluğunu kontrol eden uzman.

RIC: İng. RIC – International Coach Regulations. Yolcu vagonlarının uluslararası kullanımına ilişkin 1922 tarihli konvansiyon. İtalyanca’dan geliyor (regolamento internazionale delle carrozze). Yolcu vagonları üzerindeki RIC işareti, uluslararası taşımalarda vagonun bu konvansiyon çerçevesinde hareket ettiğini gösteriyor.

RID : İng. RID – Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. COTIF sözleşmesinin eki olarak yayınlanan tehlikeli maddelerin demiryolunda taşınması yönetmeliği.

Rilns: İng. Rilns. Kayabilir tenteli, 4 akslı vagon. Kayabilir perdesi sayesinde vinçle de yükleme yapılabilmekte, 17 metreye kadar uzunluktaki yükler, üstü kapalı olarak taşınabilmektedir. Yükleme boyu 18.5 metre, taşıma kapasitesi 53 tondur (C sınıfı). TCDD envanterinde 100 adet bulunmaktadır.

Rilns
Rilns

Risturn: İng. Return. Yapılan taşıma miktarına bağlı olarak demiryolu idaresi tarafından ödenen prim/geri ödeme.

RIV: İng. RIV – International Wagon Regulations. Yük vagonlarının uluslararası kullanımına ilişkin 1922 yılında imzalanan konvansiyon. Orjinali İtalyanca (Regolamento Internazionale Veicoli or Regolamento Internazionale dei Veicoli). 2006 yılında konvansiyon yenilendi, ancak RIV işareti, uluslararası eşya taşıması yapan vagonlarda kullanılmaya devam ediyor, ve bu konvansiyon çerçevesinde hareket ettiğini gösteriyor.

Rödövans: İng. Wagon rent fee. Vagon kira ücreti.

Ro-La: İng. Ro-La. Tırların çekicileriyle birlikte vagonlar üzerinde taşındığı sisteme verilen ad. Kökeni Almanca yuvarlanan yol anlamına gelen “Rollende Landstrasse”.

Ro-La
Ro-La

Rotasyon: İng. Rotation. Bir vagonun iki dolumu arasında geçen süre.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11