Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

Ea: kme yüklerde kullanılan, yüksek kenarlı, üstü açık vagonlardır. E tipi vagonlar iki akslı, 36 m3 hacimli, 28 ton kapasitelidir. Ea tipi vagonlar dört akslı, 66-82 m3 hacimli, 54 ton taşıma kapasitelidir. Üstten yüklenir, üstten ve yandaki kapaklardan boşaltılır. TCDD envanterinde 3000’in üzerinde bu tip vagon bulunmaktadır.

Ea
Ea

ECM – Demiryolları araçları bakım yetkilisi : İng. Entity in charge of maintanance. Her türlü demiryolu aracının tamir, bakım ve yenileme işlerini yapmaya yetkili, gerekli makina, ekipman ve uzman personele sahip, DDGM tarafından yetkilendirilen kamu tüzel kişisi veya şirket.

Eğim: İng. Gradient. Demiryolundaki iniş/çıkış derecesi. Binde ile ifade edilir. Lokomotiflerin çekebileceği ve koşum takımlarının dayanabileceği maksimum ağırlığı etkiler. Binde 10’un altında kalması tercih edilir. Binde 22 maksimum kabul edilebilir rakamdır. Türkiye’de hatların %25’inde eğim %10’un üzerindedir.

Ekartman: İng. Gauge. Ray açıklığı. Türkiye Avrupa’da kullanılan 1435 mm ray açıklığını kullanmaktadır. Türkiye ile demiryolu taşımacılığı yapılan ülkelerden CIS ülkeleri 1524 mm, Güney Asya ülkeleri 1676 mm ray açıklığı kullanmakta.

Elektrik direği: İng. Mast. Elektrikli hatlarda tellerin takıldığı genellikle beton direk.

Emniyet sertifikası : İng. Safety certificate. Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin emniyetli bir şekilde verildiğini gösteren, altyapı ve tren işletmecilerine DDGM tarafından verilen belge.

Emniyet vagonu : İng. Safety wagon. Ağır, patlayıcı/parlayıcı madde veya uzun eşya yüklü vagonları lokomotiften, birbirinden veya yolcu vagonlarından ayırmaya yarayan, parlayıcı, patlayıcı madde yüklü olmayan dolu veya boş vagon

EMU – elektrikli tren seti: İng. EMU – electric multiple unit. Hareketin vagonların altındaki elektrikli motorlar tarafından sağlandığı, ayrı bir lokomotife ihtiyaç duymayan yolcu treni seti.

ERA – Avrupa Demiryolu Ajansı : İng. ERA – European Railway Agency. Avrupa Birliği bünyesinde kurulan ve birlik bünyesinde güvenli, modern, entegre ve karşılıklı işletilebilir bir demiryolu ağı geliştirmek, demiryolunun yüksek kaliteli ve rekabetçi hizmet vermesini sağlamak amacıyla kurulan, aynı zamanda Avrupa Demiryolu Trafiği Yönetim Sistemi (İng. ERTMS) projesini yürüten kuruluş.

Erişim sözleşmesi : İng. Network access contract. Demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecisi arasında yapılan ve şebekeye erişimi sağlayan sözleşme.

ERTMS – Avrupa demiryolu trafik yönetim sistemi: İng. ERTMS – European rail traffic management system. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak standart olarak kabul ettiği, haberleşme (GSM-R), sinyalizasyon (ETCS) ve kapasite yönetimi (ETML) sistemi

ETCS – Avrupa tren kontrol sistemi: İng. ETCS – European train control system. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak standart olarak kabul ettiği, hat koşullarını makiniste bildiren, gerektiğinde tren hızını ve hareketini sınırlayan veya engelleyen sistem.

EYS – Emniyet Yönetim Sistemi: İng. SMS – safety management system. Tren işletmelerinin emniyetli çalışmasını, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasını, risklerin düşürülmesine yönelik önlemleri belirleyen, buna göre kural, talimat ve süreçleri takip edip revize eden organizasyonel yapı.

FOR – vagon üstü teslim: İng. FOR – free on rail. Demiryolu taşımalarında çok kullanılan bir teslim biçimidir. Eşyanın terminalde vagon üstünde teslimini ifade eder. Bu teslim biçiminde vagondan boşaltma ve gerekiyorsa son taşıma karşı tarafa aittir.

FOT – kamyon üstü teslim: İng. FOT – free on truck. Demiryolu taşımalarında kullanılan bir başka teslim biçimi. Eşyanın kamyon üstünde teslimini ifade eder. Bu teslim biçiminde kamyona yükleme üstlenilir. FOT terminal (örn. FOT Halkali Terminali), karşı tarafın gönderdiği araca yükleme yapıldığında sorumluluğun bittiğini ifade eder. FOT varış noktası (örn FOT Gebze), Gebze’ye kadarki son taşımanın da üstlenildiğini gösterir.

Fren emsali: Trenlerin türüne, hızına ve hattın eğimine göre treni, fren uzaklığı içerisinde emniyetle durdurabilmek için 100 tonluk yük için gerekli olan fren gücü

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11