Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

DAF – sınırda teslim: İng. DAF – delivery at frontier. Özellikle operatörlerle yapılan taşıma anlaşmalarında kullanılan, vagonun/dizinin sınırda teslim alınacağını ve/veya teslim edileceğini gösteren teslim biçimi.

DDGM – Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü : İng. Railway authority. Demiryolu taşımacılığı ile ilgili konularda usul ve esasları belirleyen, ithilafların çözümüne yönelik karar alan, gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit eden, gerekli yetkilendirmeleri yapan ve uygulamaları denetleyen ulusal yetkili kuruluş.

DeBo – Atanmış Kuruluş : İng. DeBo – Designated Body. Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendiren, DDGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluş.

Demiryolu işletmesi: İng. Railway undertaking (RU). Demiryolunda yolcu veya yük taşıması yapan işletmeler.

Demiryolu konteyneri: İng. Railway container. Demiryolu taşımalarında, özellikle de Avrupa konteyner hatlarında yaygın olarak kullanılan, iç boyutları tıra çok yakın (13.55 x 2.35 x 2.70), 26 tona kadar yükleme yapılabilen 45 HC’ konteyner. Demiryolu operatörlerinin yanında konteyner sahibi forwarder firmalardan da temin edilebilmekte. Günlük kiraları 5-10 € civarında.

Demiryolu rampası: İng. Railway loading ramp. Demiryolu araçlarına özellikle forkliftle yükleme/boşaltma yapılmasını kolaylaştırmak için vagon zemini seviyesinde genellikle betondan inşaa edilen alan.

Demiryolu tren işletmecisi : İng. Train operator. DDGM tarafından, ulusal demiryolu ağında yolcu veya yük trenleri işletme yetkisi verilmiş kamu tüzel kişisi veya şirket.

Deray: İng. Derail. Vagonun raydan çıkması. Yoldan, demiryolu aracından veya kontrol sistemlerinden kaynaklanabiliyor. 2012 yılında TCDD istatistik kitapçığına göre, Türkiye’deki hatlar üzerinde 32 adet deray olayı gerçekleşti.

Dever: İng. Cant. Dönüşlerde trenlerin merkezkaç kuvvetini azaltmak amacıyla demiryolunda iki ray arasında oluşturulan eğim. Standart raylarda bu eğim maksimum 150 mm, sadece hızlı trenlerin kullandığı hatlarda ise 180 mm’dir.

Dikme: İng. Stanchion. Vagonların yanlarında bulunan, yükleme sırasında indirilip, taşıma sırasında yükü emniyete almakta kullanılan demir çubuklar.

Dikme
Dikme

Dingil: İng. Axle. Demiryolu araçlarında her bir tekerlek çifti seti.

Dingil basıncı: İng. Axle load. Demiryolu araçlarının maksimum brüt ağırlığını belirleyen limitler. Tüm demiryolları ortak bir kodlama ile 4 sınıfa ayrılmıştır. Aks başı izin verilen maksimum brüt tonaj A sınıfında 16, B sınıfında 18, C sınıfında 20, D sınıfında ise 22,5 tondur. Vagon üzerinde her bir sınıf için kaç net ton eşya yüklenebileceği yazılıdır. Tabloda S 100 km/saat hızdaki ağırlık limitlerini, SS ise 120 km/saat hızdaki ağırlık limitlerini göstermektedir. Bkz Türkiye’nin yeni dingil basıncı haritası

Dingil basıncı
Dingil basıncı

DMU – dizel tren seti: İng. DMU – diesel multiple unit. Hareketin vagonların altındaki dizel motorlar tarafından sağlandığı, ayrı bir lokomotife ihtiyaç duymayan yolcu treni seti.

Doğrulama sertifikası : İng. Validation certificate. Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına uygun olarak üretildiğini gösteren ve NoBo tarafından hazırlanan sertifika.

Dray: İng. Derail. Vagonun raydan çıkması. Yoldan, demiryolu aracından veya kontrol sistemlerinden kaynaklanabiliyor. 2012 yılında TCDD istatistik kitapçığına göre, Türkiye’deki hatlar üzerinde 32 adet dray olayı gerçekleşti.

Drezin : İng. Trolley. Yalnız insan taşımak için kullanılan, kol kuvveti ile pompası çalıştırılarak veya motor gücüyle yürütülen, insan gücü ile demiryolu dışına çıkarılabilen iki dingilli yol aracı

DRS : Trenlerin trafiğinin elektrikli sinyallerle yerel olarak idaresi sistemi

DTO: İng. driverless train operation. Metrolarda üçüncü seviye otomasyon düzeyi. Sürücüsüz sistemde metro aracı içinde acil durumlarda müdahale etmek için bir görevli bulunuyor. GoA3 olarak da adlandırılıyor.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11