Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

Lojistik merkez işletmecisi : İng. Terminal operator. Depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb faaliyetleri yürütme yeterliliğine sahip, DDGM tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişisi veya şirket.

Makas: İng. Switch. Demiryolunda bir hattan diğer hatta geçişi sağlayan ray mekanizması.

Makas
Makas

Münferit vagon: İng. Single wagon. Blok tren oluşturamayacak sayıda, bir veya daha fazla vagonla yapılan taşımalarda kullanılan tabirdir. Uluslararası taşımalarda münferit vagonlar yoğun taşıma yapılan hatlarda ucuz ve hızlı dolaşmakta, ancak bu hatların dışındaki yerlere gitmesi durumunda yüksek maliyetler ve zaman kayıpları olabilmektedir. Yurtiçinde ise, TCDD 100 ton altı yüklemelere %100, 100-200 ton arası yüklemelere ise %50 zam uygulamaktadır. Bazı operatörler, blok tren oluşturmayan, ancak 10’un üzerindeki vagonun aynı yere taşınması durumunda, “grup vagon” adıyla özel tarife verilebilmektedir.

Müselles: İng. Wye. 3 demiryolu hattının buluştuğu yerde kurulan, üç makastan oluşan üçgen şeklinde demiryolu hattı.

NoBo – Onaylanmış Kuruluş : İng. NoBo – Notified Body. Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan “NANDO-Notified Body List” listesinde yer alan veya farklı demiryolu teknik normlarında akredite edilmiş, belgeleme/sertifikasyon işlemleri yapan kuruluş.

Orer: İng. Timetable. Hareket çizelgesi. Her sene, her operatör, yurtiçi ve uluslararası talepler doğrultusunda, tren hareketlerini planlar, trenleri numaralandırır, hareket saatlerini belirler ve bunu bir çizelgeye işler. Bu çizelgeye orer adı verilir. Düzenli yapılacak tren seferlerinin bu çizelgeye işlenmesi gerekir. Münferit vagonlar da, bu çizelgede belirlenen trenlere eklenir. Yıl içinde gelen düzensiz blok tren talepleri ise ayrıca planlanır.

Orta rampa: İng. Island platform. Her iki tarafında ray hattı bulunan ve her iki tarafından trenlere yükleme yapılabilen rampa

OSJD – Demiryolları İşbirliği Teşkilatı: İng. OSJD – Organization for Co-operation between Railways. Doğu Avrupa ve Asya Ülkeleri Demiryolu İdareleri İşbirliği Teşkilatı

Otomatik koşum takımı: İng. Automatic coupling. Demiryolu araçlarının birbirine bağlanmasında kullanılan mekanizmalardan insan müdahalesine gerek kalmadan, bir aracın diğerine doğru ittirilmesi ile kendiliğinden bağlanabileni.

Otomatik koşum takımı
Otomatik koşum takımı

Pantoğraf: İng. Pantograph. Elektrik ile çalışan demiryolu araçlarının üstünde bulunan, elektrik hattına temas ederek enerji çeken ekipman.

Peron: İng. Platform. Yolcuların trene inip bindiği alan.

Platform vagon : İng. Flat wagon. Özellikle konteyner, araç ve uzun yüklerin taşınmasında kullanılan, üstü açık vagon.

Platform vagon
Platform vagon

Pulman vagon: İng. Pullman/standard coach. Sadece koltuklardan oluşan yolcu vagonu.

#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11