Demiryolu sözlüğü

#CDEGILRSTU

IBC konteyner: İng. IBC – intermediate bulk container. Demiryolu ile sıvı kimyasal taşımalarında sıklıkla kullanılan ekipman. Genellikle palet ölçülerinde, plastik veya çelikten yapılan, 1.2 tona kadar taşıma kapasitesi olan, üst üste yüklenebilen, taşınacak sıvıya göre farklı özelliklerde bulunan kaplar.

IBC konteyner
IBC konteyner

İltisak hattı: İng. Branch line. Ticari demiryolu hatlarını özel tesislere bağlayan yollardır. Bu tesisler terminal içindeki özel bir hat, özel bir terminal veya bir işletme olabilir. Genelde TCDD terminalinden bağlantı yapılır, ancak ana hattan da iltisak hattı yapılabilir.

ISA – bağımsız emniyet kuruluşu : İng. ISA – independent safety assessor. Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak araçların uygunluğunu ve emniyet kriterlerini inceleyen bağımsız kuruluş.

İstisnai taşıma: İng. Special transport. Yükün özelliği ve ağırlığı veya boyutları nedeniyle taşınması özel vagon veya şartlarda yapılması gereken her türlü yük taşıması

Kapasite tahsisi : İng. Capacity allocation. Demiryolu işletmecisi tarafından belirli bir süre için, belirli bir demiryolu altyapı kapasitesinin, sözleşme ile bir demiryolu tren işletmecisinin kullanımına verilmesi.

Kataner: İng. Catenary. Demiryolu üzerindeki elektrik hattı.

Kıymet bedeli: Yurtiçi demiryolu taşımalarında, demiryolu taşıma fiyatına ek olarak, TCDD tarafından taşıma sigortası kapsamında talep edilen bedeldir. 1000 kilometreye kadar olan taşımalarda mal bedelinin binde biri, daha uzun taşımalarda binde ikisi tutarında tahsil edilir.

Konvansiyonel tren: İng. Conventional train. Hızlı trenlerin dışındaki trenler.

Konvansiyonel vagon: İng. Conventional wagon. Demiryolu konteynerleri dışında demiryolu ile yapılan taşımalarda kullanılan vagonlara verilen genel isimdir. Dökme, paletli vb yükler için kullanılan açık ve kapalı vagonların yanı sıra, rulo sac, otomobil, sıvı yükler için kullanılan özel vagonlar da bu kapsama girmektedir.

Kör yol : İng. Dead end track. Bir tampon veya beton duvar ile son bulan, devamı olmayan yol

Koşum takımı: İng. Coupler. Demiryolu araçlarının birbirine bağlanmasını sağlayan tertibat, kuplör.

Ks: Platform vagon. 2 akslı. Yükleme boyu 12.5 metre, taşıma kapasitesi 26-27 tondur. Boru ve filmaşin gibi açıkta taşınabilen yüklerin taşınmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Zaman zaman konteyner taşımacılığında da kullanılmaktadır. TCDD envanterinde 3000’in üzerinde bulunmaktadır.

Ks
Ks

Kuplör : İng. Coupler. Demiryolu araçlarının birbirine bağlanmasını sağlayan tertibat, koşum takımı.

Kurp: İng. Curve. Demiryolundaki dönüşler. Demiryolu dönüşleri, maksimum hızı, çekiş için gereken gücü ve tekerleklerin yıpranmasını etkileyen önemli bir faktör. Dönüşlerin keskinliği “kurp yarıçapı” ile ölçülür.

Kurp
Kurp

Kurp yarıçapı: İng. Curve radius. Demiryolundaki dönüşlerin keskinliğini gösteren ölçü. Yolcu trenleri için minimum kurp yarıçap 200 metre olarak kabul edilir. Diğer demiryolu araçları için ise minimum yarıçap 125 metredir.

Kuşetli vagon: İng. Couchette coach. 4-6 kişinin gündüzleri oturarak, geceleri ise uzanarak kalabildikleri kompartımanlardan oluşan vagon.

Kuşetli vagon
Kuşetli vagon
#CDEGILRSTU
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11